Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Αρχαίοι Κώδικες: Τα Greeklish και ο Ιούλιος Καίσαρας

Ο Καίσαρας και τα αντίστροφα Greeklish - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Όλο και πιο συχνά βλέπουμε στις σύγχρονες μορφές γραπτής επικοινωνίας και ιδιαιτέρως στα Κοινωνικά Μέσα, τη χρήση των Greeklish. Στα Greeklish (Greek + English) αντικαθίστανται τα ελληνικά γράμματα με τα αντίστοιχα του λατινικού αλφαβήτου το οποίο για λόγους μόδας τα δηλώνουμε ως αγγλικό αλφάβητο. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αγγλικό αλφάβητο αλλά λατινικό από το οποίο προέρχονται πολλές από τις σύγχρονες  Δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες.


Κι όμως, τη χρήση των Greeklish αλλά με τον ακριβώς αντίστροφο τρόπο έκανε και ο Ιούλιος Καίσαρας, χιλιετίες πίσω στο παρελθόν. Θα λέγαμε ότι χρησιμοποιούσε το Englreek ή καλύτερα το Latinreek αντικαθιστώντας τα λατινικά γράμματα με ελληνικά, αντίθετα με αυτό που κάνουν σήμερα κάποιοι νεοέλληνες.


Δεν το χρησιμοποιούσε, όμως, για να επικοινωνήσει αλλά για να κωδικοποιήσει τη στρατιωτική του αλληλογραφία. Η μέθοδος αυτή της κωδικοποίησης γινόταν μέσω κρυπτογραμμάτων. Κρυπτόγραμμα λέγεται οποιαδήποτε μορφή κρυπτογραφικής υποκατάστασης, στην οποία κάθε γράμμα αντικαθίσταται με ένα άλλο γράμμα ή σύμβολο.


Διαβάζουμε στο περιοδικό LAPIS PHILOSOPHORUM:


"Η πρώτη τεκμηριωμένη χρήση μεθόδου υποκατάστασης, για στρατιωτικούς σκοπούς, εμφανίζεται στους γαλατικούς πολέμους του Ιουλίου Καίσαρα.


Ο Καίσαρας περιγράφει πώς έστειλε ένα μήνυμα στον Κικέρωνα, που ήταν πολιορκημένος και στα πρόθυρα παράδοσης. Με βάση τη μέθοδο της υποκατάστασης, αντικατέστησε τα λατινικά γράμματα με ελληνικά, καθιστώντας το μήνυμα ακατανόητο στον εχθρό...."


Εκπληκτικό ε;

Διαβάστε για αυτήν την ιστορία καθώς και τους άλλους Μυστικούς Κώδικες στο άρθρο του  LAPIS PHILOSOPHORUM (Φιλοσοφικό περιοδικό από τη Νεα Ακροπολη): "Μυστικοί κώδικες επικοινωνίας στην αρχαιότητα"