Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Η ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ στην Εγνατία Θεσσαλονίκης: «Με κανόνα και διαβήτη» «Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω» ήταν η γνωστή επιγραφή στην είσοδο της Ακαδημίας του Πλάτωνα που απαγόρευε την είσοδο σε όσους δεν κατείχαν τη βαθιά γνώση της Γεωμετρίας, της αρχαίας μαθηματικής και ιερής επιστήμης των σχημάτων και των αναλογιών.  

Στην Εγνατία Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκε, από τα μέλη της Νέας Ακρόπολης,  μια πρακτική δραστηριότητα για τα στοιχεία της ιερής γεωμετρίας μέσω πρακτικής εξάσκησης σε γεωμετρικές κατασκευές με τη χρήση κανόνα και διαβήτη, όπως γινόταν στην αρχαία Ακαδημίας του Πλάτωνα. 

Η ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ στην Εγνατία Θεσσαλονίκης: «Με κανόνα και διαβήτη»
Η ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ στην Εγνατία Θεσσαλονίκης: «Με κανόνα και διαβήτη»

Η ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ στην Εγνατία Θεσσαλονίκης: «Με κανόνα και διαβήτη»
Η ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ στην Εγνατία Θεσσαλονίκης: «Με κανόνα και διαβήτη»

Blogs