Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Αθήνα: Philosophy Battles στη Νέα Ακρόπολη

Τέσσερις ημέρες, οχτώ φιλόσοφοι

Κάθε βραδιά δύο φαινομενικά αντικρουόμενοι φιλόσοφοι ζωντάνευαν και συνομιλούσαν μεταξύ τους με σκοπό να δούμε πως προσεγγίζουν την αλήθεια και αν τελικά είναι τόσο αντίθετα αυτά που υποστήριζαv ή απλά έδιναν διαφορετικές οπτικές γωνίες…

Αθήνα:  Philosophy Battles στη Νέα Ακρόπολη
Αθήνα:  Philosophy Battles στη Νέα Ακρόπολη

Αθήνα:  Philosophy Battles στη Νέα Ακρόπολη
Αθήνα:  Philosophy Battles στη Νέα Ακρόπολη

Αθήνα:  Philosophy Battles στη Νέα Ακρόπολη
Αθήνα:  Philosophy Battles στη Νέα Ακρόπολη

Αθήνα:  Philosophy Battles στη Νέα Ακρόπολη
Αθήνα:  Philosophy Battles στη Νέα Ακρόπολη

Αθήνα:  Philosophy Battles στη Νέα Ακρόπολη
Αθήνα:  Philosophy Battles στη Νέα Ακρόπολη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ