Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Βαρδάρης Θεσσαλονίκης: μια συνάντηση φιλοσοφίας με την πρόεδρο της Νέας Ακρόπολης Ελλάδας

Βαρδάρης Θεσσαλονίκης: μια συνάντηση φιλοσοφίας με την πρόεδρο της ΝΑ της Ελλάδας


Η επίσκεψη της προέδρου της ΝΑ της Ελλάδας στον Βαρδάρη Θεσσαλονίκης αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία για συνάντηση και συζήτηση, για θέματα φιλοσοφίας, με όλα τα μέλη της ΝΑ στον Βαρδάρη.
Βαρδάρης Θεσσαλονίκης: μια συνάντηση φιλοσοφίας με την πρόεδρο της Νέας Ακρόπολης Ελλάδας
Βαρδάρης Θεσσαλονίκης: μια συνάντηση φιλοσοφίας με την πρόεδρο της Νέας Ακρόπολης Ελλάδας
Δείτε περισσότερα για τη Νέα Ακρόπολη στη Θεσσαλονίκη εδώ