Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Νέα Ακρόπολη Αθήνας: Αφιέρωμα Heroic Battles

Ως συνέχεια της σειράς "Philosophy Battles", η ομάδα debate της Νέας Ακρόπολης της Αθήνας, πραγματοποίησε βραδιά debate με τίτλο "Heroic Battles".

Νέα Ακρόπολη Αθήνας: Αφιέρωμα Heroic Battles
Νέα Ακρόπολη Αθήνας: Αφιέρωμα Heroic Battles


Τοπικές ιστοσελίδες σε Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Ηράκλειο