Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Αθήνα: ένα περιοδικό φιλοσοφίας... ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΤα μέλη της Νέας Ακρόπολης Αθήνας συνεργάστηκαν για να σελιδοποιήσουν τη “Φιλοσοφική Λίθο”: το περιοδικό μας είναι ένα μέσο διαμόρφωσης και ενημέρωσης για οποιονδήποτε αναζητητή ο οποίος αγαπάει την έρευνα και τη μάθηση.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟΣ - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟΣ - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟΣ - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟΣ - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Specials